• Het mooiste en het laatste wat men voor de overledene kan doen is zelf een toespraak houden. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Als een pastoor of dominee geen optie is, bevelen wij onderstaande diensten van harte bij u aan. 

 • Uitvaartspreker Bram van der Zijden

  Een persoonlijk afscheid:
  Mijn diensten geven vorm en inhoud aan de uitvaartplechtigheid met een levensverhaal, een toespraak of overweging, met teksten, muziek en rituelen. Met als leidraad de wensen van de overledene en van u. De uitvaart kan wel of niet een religieus karakter krijgen. U beslist. Ik treed op naast de uitvaartbegeleider, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid.

  Vooruitdenken:
  Nu al nadenken over een uitvaartceremonie kan veel rust brengen op het moment dat de uitvaart werkelijk plaats vindt. Ik kan hierbij behulpzaam zijn. Zo kan ik een Levensverhaal / In Memoriam schrijven en een programma opstellen. Ook leg ik uitvaartwensen vast die bewaard kunnen worden bij andere persoonlijke documenten.

  Kennismaken:
  Als u samen met mij gestalte wilt geven aan de uit-vaart, kom ik naar u toe om kennis te maken en uw wensen te horen. Wanneer u ervaart dat ik waarde aan het uitdenken van de uitvaartceremonie kan toevoegen, gaan we direct aan de slag. Zo niet dan gaan we, zonder kosten, uit elkaar. Ruim twintig jaar woonde ik in Ameide. Meer over mij, en wat anderen over mij zeggen, leest u op mijn website www.bramvanderzijden.nl Tel: 033-2600 200 / 06-31 206 819 of een email naar: info@bramvanderzijden.nl 
  Postadres: Postbus 1048, 3800 BA Amersfoort      

 • Uitvaartspreekster Lizanne Bak

  Op zoek naar een spreker voor uw uitvaart? 

  ‘We willen niet de dominee van de plaatselijke kerk, maar wel een christelijke verdieping geven aan de uitvaart van oma.’ 
  ‘Wij geloven erg verschillend en zoeken naar verbinding in het afscheid van onze moeder’. 
  ‘We geloven niet, maar hebben graag iemand die verwoordt wat wij ervaren bij de uitvaart van onze vader.’ 

  Samen in gesprek
  Misschien klinkt één van bovenstaande vragen u bekend in de oren.  Als dat zo is, dan ben ik degene die u van dienst kan zijn. Als modern theologe kan ik u begeleiden in het geven van woorden en beelden aan dat belangrijke moment, waarop dood en leven elkaar de hand geven. Ik kan u helderheid bieden waar enerzijds een christelijke achtergrond een rol speelt en anderzijds openheid bestaat voor nieuwe vormen van zingeving. Ik help u of jou om jullie verhaal te verbinden met het grotere verhaal van het leven. Dat betekent concreet dat ik met u in gesprek ga. Dat we verbinding proberen te leggen tussen geloof en leven, tussen gevoel en verstand en tussen mensen. Samen zoeken we naar een vorm en een inhoud, die voldoet aan uw wensen. In de dagen voor de uitvaart, maar ook in de uitvoering op de dag zelf kan ik een rol spelen. Vanzelfsprekend spreken we als alles achter de rug is, nog eens na.

  Praten voordat u overlijdt
  Misschien bent u het zelf, die met de eindigheid van uw leven wordt geconfronteerd. U zou graag eens uw gedachten delen of praten over wat u bezighoudt met iemand die zonder (voor)oordelen naar u luistert en met u meedenkt.

  Herkent u zich hierin?
  Dan wil ik er voor u zijn. Mijn naam is Lizanne Bak. Meer informatie vindt u op www.trevi-support.nl. U kunt me ook bereiken via de uitvaartleider.  

 • Uitvaartspreekster Levien Vermeer

  Taal-creatief maakt  van uw verhaal een mooie tekst 

  Eerst even voorstellen: 
  Ik ben Levien Vermeer (1956) uit Asperen, in 2007 met tekst- en vertaalbureau TaalCreatief gestart. Een van mijn favoriete activiteiten is interviewen, om op basis daarvan boeken, artikelen, toespraken en levensverhalen te schrijven.
  Ik houd ervan het verhaal van iemand aantrekkelijk en prettig leesbaar weer te geven en om daarbij de kern te raken. Of het nu over de woonbeleving, het beroep of het hele leven van de betreffende persoon gaat. En het geeft mij elke keer opnieuw voldoening als dat gelukt is. 

  Wat zeggen anderen over mijn schrijfstijl?
  Wat een mooie ontmoeting was het met jou en wat schrijf je toch fantastisch; met hart, ziel en zorgvuldigheid. - Petra Kleyn over het interview met haar moeder.

  Ik wil ook graag even zeggen dat het niet alleen een prachtig boek is geworden, maar dat de mensen, en in ons geval een heel gezin, zo knap getypeerd is. Toen mijn moeder het gelezen had zei ze: het is precies júllie. - Lydi Groenewegen

  Het is een mooi en leesbaar artikel geworden; knap dat je er zoveel informatie in hebt weten te verwerken.- Marjan Pelle, historische vereniging Herwijnen

  Vertel uw eigen verhaal!
  Wat u wilt zeggen kan niemand anders vertellen. Om het op papier te krijgen is een ander verhaal. Gevoel weergeven in taal, daar help ik u graag bij. Vormgegeven in een toespraak, in memoriam, gedicht of levensverhaal. Voor u die dit leest merk ik nog op dat een levensverhaal natuurlijk niet pas na een begrafenis of crematie geschreven hoeft te worden. U wilt misschien wel juist tijdens uw leven gebeurtenissen vastleggen die anders verloren gaan voor het nageslacht.

  Bel of mail me voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak: M 06- 48782881 en E taalcreatief@gmail.com