• De LBV Uitvaartgroep is er voor iedereen. Er is altijd ruimte voor alle rituelen en gebruiken. Indien mogelijk worden cultuurgebonden gebruiken en rituelen gehonoreerd en specifieke wensen uitgevoerd. Zo zijn er diverse mogelijkheden voor rituele bewassingen en gebedsdiensten. Hiernaast ziet u een filmpje van de Surinaamse afleggroep Orchidee uit Amsterdam.

  • Ook uitvaarten in de Molukse en Hindoestaanse gemeenschap begeleiden wij met zorg; elke cultuur kent immers haar eigen gebruiken en rituelen, die juist bij een uitvaart een belangrijke en waardevolle rol kunnen spelen.