• Het verzorgen van de laatste verzorging aan een overledene is een vakgebied waarin wij ruimschoots ervaring hebben opgedaan. We gaan hierbij vol respect en met gepaste eerbied te werk. De dames van de LBV Uitvaartgroep beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid om het lichaam van de overledene in een zo goed mogelijke conditie te houden zodat nabestaanden in de gelegenheid gesteld kunnen worden om afscheid te nemen. Nabestaanden die niet aanwezig zijn bij de laatste verzorging kunnen vertrouwen op onze zorgzame, respect en stijlvolle werkwijze.

    Als u het op prijs stelt, kunt u zelf aanwezig zijn of samen met ons deze verzorging uitvoeren. Het is een van de laatste handelingen die we voor u/een overledene kunnen verrichten.

    Meestal gebeurt dit in de verzorgingsruimte van ons uitvaartcentrum Rehoboth in Leerdam, maar het kan natuurlijk ook thuis of op een andere locatie.