• Hoeveel een uitvaart kost is volledig afhankelijk van uw wensen en de door u gemaakte keuzes. Zo maakt de keuze tussen begraven of cremeren al een aanzienlijk verschil in deze kosten. Begraafplaatsen zijn overwegend eigendom van gemeenten en crematoria worden in toenemende mate gebouwd en beheerd door commerciële organisaties.

    Bij begraven heeft de voorkeur voor een begraafplaats en de keuze van een algemeen graf of een particulier graf grote invloed op de kosten. Elke gemeente hanteert zijn eigen tarieven, die per stad of dorp ook nog enorm met elkaar kunnen verschillen. Een uitvaartonderneming heeft daar uiteraard geen enkele invloed op. Op basis van onze kennis en ervaring mag u ervan uitgaan dat de kosten voor een uitvaart al snel enige duizenden euro’s zal bedragen.

    In dit bedrag zijn grafrechten of crematierechten niet inbegrepen, omdat deze tarieven, zoals eerder beschreven, per gemeente of crematorium kunnen verschillen. Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld volgauto’s, consumpties op begraafplaats of in het crematorium, bloemen, een kerkelijke plechtigheid en eventuele advertenties de kosten behoorlijk laten stijgen.

    Wij realiseren ons terdege dat een uitvaart altijd uniek is en dat u daarom misschien meer informatie wenst over de kosten van een uitvaart. Een uitvaart volgens uw persoonlijke, individuele wensen. Vanzelfsprekend kunt u daarover altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.