• Keurmerk Uitvaartzorg 

  Deskundig, betrouwbaar en transparant

  Wij beschikken al jaren over het Keurmerk Uitvaartzorg, een certificering waar we met recht trots op zijn.
  Het Keurmerk helpt u bij het kiezen van een uitvaartonderneming die kwaliteit biedt.
  Ondernemers met het Keurmerk zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant.
  Door een onafhankelijke instelling worden wij jaarlijks getoetst aan de hoge kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden.

  De Zes Zekerheden

  1. Heldere afspraken over uitvoering
  2. Transparante kostenbegroting
  3. Goede organisatie van de uitvaart
  4. Bekwame medewerkers
  5. Doelmatige klachtenafhandeling
  6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

   

  Website: Stichting Keurmerk Uitvaartzorg