• Is het veilig om een overledene een afscheidskus te geven?

    In dit filmpje dat deel uit maakt van een hele serie voorlichtingsfilms die Uitvaart.Com
    heeft gemaakt is Bas de Leng daarover aan het woord.