• LBV is de grootste (begrafenis)vereniging in de regio. De vereniging werd in 1933 opgericht om de leden een betaalbare uitvaart te bieden. Er waren destijds bedrijven die bij het verzorgen van een uitvaart eerst keken naar de portemonnee van de nabestaanden en hun prijzen verhoogden als ze verwachtten dat er iets te halen viel. Om dit tegen te gaan, werd besloten een vereniging op te richten die de uitvaarten voor de leden zou gaan verzorgen. Die leden betaalden zes cent per week per gezin. De vergoeding bestond uit het kosteloos gebruiken van diensten en materialen. Het doel om de leden een betaalbare uitvaart te bieden, is nog steeds de basis van de vereniging.

    De LBV is met haar tijd meegegaan. De aanzegger uit de jaren dertig werd uitvaartverzorger, begraven gebeurt meestal niet meer uit het sterfhuis en het intieme karakter van de 'dorpse' begrafenissen bestaat ook bijna niet meer. Bovendien was de uitvaart vroeger in de eerste plaats een kerkelijk ritueel. In de jaren zestig zette de ontkerkelijking in. Steeds meer mensen voelden zich niet meer thuis in de kerk. Op dat moment waren er nog geen nieuwe manieren gevonden om afscheid te nemen. Stukje bij beetje ging men op zoek naar nieuwe vormen. De afscheidsbijeenkomst is meer en meer een plechtigheid geworden, waarin het leven van de overledene centraal is komen te staan.

    Het is een kunst om te zoeken naar een vorm die past bij de overledene. Dat kunnen kerkelijke tradities zijn, nieuwe rituelen of een combinatie van beide. Naast het levensverhaal in woorden wordt gebruik gemaakt van muziek, beelden, bloemen, kaarsen en persoonlijke voorwerpen. Door te luisteren, te kijken en zich in te leven in de situatie van de familie kan de uitvaartleider suggesties doen bij het maken van keuzes.

  • Tijdens de dagen tussen het overlijden en de uitvaart lijkt het dagelijks leven buitengesloten te worden. In deze situatie ontstaat vaak een persoonlijk contact tussen uitvaartleider en nabestaanden. Onze uitvaartleiders kunnen het verdriet niet wegnemen, maar proberen er zo respectvol mogelijk mee om te gaan en stapje voor stapje de uitvaart voor te bereiden. Zo wordt de uitvaart een bijzondere gebeurtenis, waarin overledene en nabestaanden erkend worden.

    De afgelopen jaren is er veel veranderd. Toen in 1933 gestart werd met de vereniging, kende iedere plaats zijn eigen vereniging of onderneming. Tegenwoordig gaat het om grote bedrijven die uitvaartcentra en crematoria beheren en bovendien verzekeringen afsluiten. Kleinere, zelfstandige ondernemingen zoals die van ons bestaan bijna niet meer. Dit leidt onvermijdelijk tot een zakelijke benadering en een 'negen tot vijf' mentaliteit, waarbij nabestaanden vanwege de specialisatie van het werk te maken krijgen met verschillende personen. Begrafenisonderneming Leerdam streeft er naar dat een uitvaartleider van begin tot eind bij de familie betrokken is, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen. Deze uitvaartleider is dag en nacht voor de familie bereikbaar en kan net zoveel tijd aan hen besteden als nodig is. Wij kennen geen standaard pakketten en ook geen standaard dienstverlening. Ons gezamenlijke doel is een ieder in staat te stellen om op een eigen, unieke manier vorm te geven aan een afscheid.

    En zo'n afscheid doen we samen. Daarom zijn de woorden: "we zijn er voor ú" zo belangrijk.