• Begraven

  Als u hier voor kiest dan is het verschil tussen een algemeen graf en een particulier (‘eigen’) graf zeer belangrijk! 

  Algemeen graf:
  Algemene graven worden soms ook wel huurgraven of parochiegraven genoemd. In een algemeen graf worden 2 of 3 mensen begraven die geen enkele familierelatie met elkaar hebben. U kunt niet zelf een plek op de begraafplaats uitkiezen en ook niet vastleggen dat andere familieleden in de toekomst in hetzelfde graf begraven kunnen worden. Een algemeen graf is te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De grafrechten gelden meestal voor 10 jaar en kunnen niet worden verlengd. Meestal worden deze graven echter pas geruimd als ruimtegebrek op de begraafplaats dreigt en soms wacht men ook wel tot alle graven op een veld in één keer geruimd kunnen worden.

  Particulier graf:
  De term particulier graf is pas in 2010 wettelijk ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog de oude namen als eigen graven, familiegraven of koopgraven. Van een graf ‘kopen’ is echter geen sprake, u huurt (pacht) zo’n particulier graf. In dit graf worden 2 of 3 overledenen begraven die wel een (familie) relatie met elkaar hadden. Het particuliere graf staat op naam van de rechthebbende en die bepaalt wie er in dit graf begraven mag worden. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf uit voor 20 of 30 jaar uit. Deze termijn kan desgewenst weer voor een bepaalde periode worden verlengd. Op sommige begraafplaatsen kan men zelf de plaats van het graf uitzoeken, onderhoudt u het graf zelf of dit wordt gedaan door de begraafplaatsbeheerder voor een vastgesteld bedrag.Tevens moet u zich wel realiseren dat de kosten van een particulier graf aanmerkelijk hoger zijn dan de kosten voor een algemeen graf.

  Keldergraven: Ondergronds begraven in een betonnen kelder.
  Op oudere begraafplaatsen werd vroeger wel vaker gebruik gemaakt van grafkelders. Tegenwoordig staan niet alle begraafplaatsen het gebruik van kelders meer toe. Een grafkelder is een gemetselde of een betonnen ruimte, waar één of meer kisten in worden geplaatst. De meeste kelders die tegenwoordig worden aangelegd, bieden ruimte voor 2 overledenen. Maar men kan een kelder ook dieper of breder maken, zodat er 3, 4, 6 of soms wel 9 kisten kunnen worden bijgezet. Grafkelders worden in de regel geplaatst in particuliere graven. Op sommige, met name wat grotere begraafplaatsen, zijn ook hele grafvelden met kelders aangelegd om als algemene graven gebruikt te worden. De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.