• Muziek tijdens de plechtigheid  

    Als de dienst een religieus karakter heeft zal de voorganger van de dienst met de familie overleggen hoe de dienst er zal uitzien en daarmee ook bepalen of er wel of geen muziek tijdens de plechtigheid is. De liturgie vormt dan de leidraad van de dienst. 

    Met de behoefte om een persoonlijke tint te geven aan een afscheid groeit ook de vraag naar passende muziek bij de uitvaartplechtigheid. Muziek zegt vaak meer dan woorden, omdat het een gevoel oproept. Soms omdat het verbonden is aan de herinnering aan een bepaalde gebeurtenis, of omdat het muziek is waar de overledene zo van hield. 

    Er zijn veel manieren waarop muziek een speciaal gevoel oproept, terwijl het u tegelijkertijd uitnodigt om uw eigen gedachten te vormen en stil te staan bij deze herinnering. De uitvaartleider die u begeleidt helpt u graag verder bij uw muziekkeuze. De familie kan een eigen CD of DVD meebrengen met de gewenste muziek voor de plechtigheid, er is veel mogelijk. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van live-muziek tijdens de plechtigheid. Denkt u dan aan een koor, klein ensemble of een pianist. Wij denken graag met u mee. 

  • Beelden 

    ´Herinneren´ helpt bij het verwerken van een verlies. Het komt steeds vaker voor dat tijdens een condoleance en-of uitvaartdienst mooie beelden worden getoond uit het leven van een dierbare. Dit kan een enkele foto of meerdere foto's in een slide-show zijn, maar ook een gehele PowerPoint presentatie. In deze moeilijke tijd kunnen wij in samenwerking met Thea Douma-Post deze presentatie voor u verzorgen. Kijkt u op haar website www.herinneringsdvd.nl voor enkele voorbeelden.